• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Комари

Комарите са заселили почти всички части на света без крайния север и дълбоките бързотечащи води. Наброяват около 300 вида, у нас се срещат 39 вида маларийни и немаларийни комари. Комарите са инсектите с най-голямо медицинско значение, тъй като са преносители на редица заболявания – над 50 вида вирусни и бакретиални инфекции и паразитози. Комарите са хетеротропни организми – живеят в две среди /водна и въздушна/, само възрастното насекомо /имаго/ живее във въздуха, останалите стадии на развитие /яйце, ларва, какавида/ протичат във водна среда. Женските снасят 80-300 яйца на места с висока влажност или на повърхността на водата. Оптималната температура за развитие е 20-30˚С. При оптимални условия първи се излюпват мъжките комари, излитат за да търсят храна, но винаги остават в близост до развъдното си място. Мъжките се хранят със сокове от растенията, само женските кръвосмучат. Мъжките летят на рояци, копулират със женските във въздуха и умират. Женските след копулация излитат за да търсят храна за яйцата, а след като се насмучат с кръв намират водоем където да снесат яйцата си и цикъла се затваря. Максималната продължителност на живота на женския комар е 3-6 месеца. Малариен комар: Днес маларията е характерно заболяване основно за страни и райони от субтропичните и тропичните райони на земята. В останалите свободни зони може да се пренесе от хора пътували в зони с висок риск от малария. Заразяването става чрез ухапване от малариен комар. Характерното за него е, че след кръвосмучене от заразен индивид, с кръвта в тялото на комара попада маларийният плазмодий, които започва активно да се размножава /това е причинителя на маларията/. При всяко следващо ухапване, чрез секрета, отделен в раната при ухапване, плазмодия преминава в следващият гостоприемник и се заселва в черният му дроб. НЕ всички комари могат да пренасят причинителя на малария – това е само един отделен вид от род Аnopheles. Диагностицирана рано, маларията е лечима. За хора пътуващи често в страни с висок риск от малария се препоръчват профилактични медикаментозни мероприятия. Борба: Мерките за борба с комарите са твърде разнообразни и зависят от природните условия и производствено-битовата характеристика на дадена местност. Могат да се извършват превантивни мерки – пресушаване на временни водоеми със застояла вода, замрежване на прозорците, отстраняване на течове, използване на репеленти. Инсектицидна обработка - Инсектицидните обработки могат да се прилагат за всички стадии от развитието на комарите, единствено в стадий какавида са неефективни, тъй като каквидата не се храни, но е силно подвижна и това я прави устойчива към обработките. Рано напролет се прилага ларвицидна обработка, още преди да се е развила растителността. Задължително с ларвицидната обработка се извършва и имагоцидна, за да се спре размножаването на вече излетялите възрастни комари. Опръсква се с инсектицид с остатъчно действие – топъл и студен аерозол може да се използва. Обработките могат да се извършват цяло лято, за да се контролира числеността на популацията. Късно на есен умират и последните възрастни, ларвите презимуват на повърхността на водоемите.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.