• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Дезинфекция – борба с микроорганизмите

Дезинфекцията е комплекс от мерки за унищожаване на микроорганизмите от външната среда, включително и върху кожата и лигавицата на човешкото тяло. Целта на дезинфекционните мероприятия е да се прекъсне механизма на предаване на инфекциите и да се намали микробната контаминация до ниво безопасно за здравето на човека. Чрез методите на дезинфекция се унищожават всички видове микроорганизми освен споровите им форми. Високостепенната дезинфекция представлява процес, при който се унищожават включително бактериите на много от заразните болести и някои бактериални спори.

В зависимост от предназначението си дезинфекцията бива профилактична или предпазна и огнищна.

- Профилактична (предпазна) дезинфекция: Провежда се на места, където няма заразно огнище, но съществува опасност или благоприятни условия за неговото появяване. Провежда се системно, по определен план и фиксирани интервали от време.

- Огнищна дезинфекция: Провежда се в епидемиологично огнище спрямо външната среда, която заобикаля или е в досег с извора на зараза. Крайна дезинфекция се нарича обработката след премахване извора на заразата.

Методите, които се използват за обеззаразяване се основават на механични, биологични, физични и химични въздействия. В практиката често методите се комбинират за постигане на по-добра резултатност.

Най-широко застъпен е химичният метод – той се основава на токсичното въздействие на различни химични съединения върху микробната клетка, които довеждат до гибелта й. Препаратите, които се използват за дезинфекция са широкоспектърни, не увреждат повърхностите, нямат вредни изпарения и не алергизират.Задължително условие за провеждане на дезинфекция е повърхностите да бъдат предварително почистени и подсушени.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.