• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Мониторинг

Мониторингът е съвкупност от системни наблюдения, анализ и оценка за ефективността на проведените ДДД мероприятия. Чрез мониторинга се определят потенциалните места за навлизане и развитие на вредителите, използват се специфични системи за улавяне, чрез феромонови или хранителни атрактанти, или светлина. Системите за улавяне и мониторинг на вредителите често пъти се оказват достатъчно ефективни за пълното елиминиране на насекомите и гризачите, като по този начин се избягва необходимостта от третиране на помещенията с химични препарати.
На базата на мониторинга на насекомите и гризачите, се изготвят периодични писмени отчети за активността и разпространение на вредителите. Според констатираните резултати, пест контрол операторите дават препоръки за решаването на съответния проблем.
Самите системи за мониторинг се различават спрямо типа вредител, срещу който се използват, но най-общо представляват капани или полиетиленови ивици с незасъхващо лепило /срещу насекоми и гризачи/, при летящите насекоми изключително ефективни са инсектицидните лапми с незасъхващо лепило или убиващи с ток.
Цените на мониторинговите мероприятия се определят от вида вредител, заселеността и площта на обекта само след предварителен оглед!

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.