• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Борба с гризачи

Дератизацията е комплекс от методи за унищожаване на вредните гризачи. Гризачите спадат към клас Rodentia, като името произлиза от лат. rodere – нагризвам. Това е и отличителната черта в поведението на този вид животни – гризат храната си чрез големи горни и долни резци. Резците им нямат корени и растат през целият им живот, като с гризането се изпилват и износват. Когато няма твърда храна за да ги острят, те нагризват други твърди предмети. Гризачите имат много силно обоняние и слух, и се ориентират доста добре в пространството. Зрението им е добре развито, различават цветовете. Добри катерачи и плувци са. За повечето гризачи е характерна неофобия – страх от непознатото, затова те рядко се хранят с нова, непозната храна и я отбягват докато не се убедят, че е безопасна. Затова и дератизационните мероприятия трябва да се извършват много внимателно и да се следи резултатността им.
Гризачите са изключително адаптивни, разпространени са по целия свят, при най-разнообразни условия за живот. Размножават се целогодишно, рано достигат полова зрялост и се намножават бързо за кратко време. Хранят се предимно с органични отпадъци.
Не всички гризачи са вредни – някои от тях имат ценна и скъпа кожа и са защитени. Обект на ДДД дейностите са мишевидните гризачи. У нас в непосредствена близост до хората са 3 вида гризачи – сив и черен плъх и домашната мишка. И трите вида са нощно активни.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.