• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Борба с насекоми

Дезинсекцията представлява комплекс от мерки и мероприятия за борба с досадните насекоми. Обработките се извършват на открити и закрити площи, задължително с инсектиден препарат с остатъчно действие. Борбата с насекомите се провежда целогодишно, като за летните месеци впредвид високите температури има пикове на числеността на различните видове насекоми и е възможно да има необходимост от повече обработки. По-голямата част от инсектите имат медицинско значение, опасни са за здравето на хората, както и за суровините и продуктите в промишлеността. Затова дезинсекцията има важно значение за санитарната култура на населението и бита, като най-главно за хората работещи в хранително-вкусовата промишленост, тъговската мрежа и в обекти с обществено предназначение.
Медицинска дезинсекция – разработка и прилагане на методи за унищожаване и регулиране на животнските видове имащи епидемиологично и санитарно-хигиенно значение.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.