• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Бълхи

Бълхите са безкрили кръвосмучещи ектопаразити по топлокръвни организми. Разпространени са по цялото земно кълбо и наброяват около 1500 вида. У нас са известни котешка, кучешка и човешка бълха. Увеличеният брой на този вид вредител в последните години е благоприятствано от драстичното увеличение на безсопанстваните кучета и котки, и неспазването на някои санитарно - технически и хигиенни мерки. Бълхите имат голямо епидемиологично значение - те са преносители на редица тежки заболявания като чума, туларемия, псево-туберкулоза, петнист тиф и др.; котешката и кучешката бълха могат да пренасят яйцата и на някои тении. При ухапванията си могат да предизвикат алергични дерматити и дори, в редки случаи анемия от кръвозагуба. Върастните живеят в непосредствена близост до гостоприемника, като яйцата могат да бъдат отложени както върху козината на гостоприемника, така и в почвата. За излюпването им голямо значение имат влажността и температурата /оптималната е 18 градуса/, а целият цикъл на развитие трае 3-5 седмици. Борба: За провеждането на ефикасна борба срещу бълхите е необходимо преди всичко да се премахнат условията, които благоприятстват тяхното размножаване и разпространение - да се поддържа висока хигиена, да се изхвърлят редовно отпадъците, да се замрежат прозорците, да се запълнят всички дупки, през които могат да навлизат безстопанствени животни. Най-сигурният метод за борба с бълхи се извършва с инсектициден препарат с остатъчно действие. След обработка е важно да се следи ефективността на препарата върху популацията, тъй като бълхите бързо развиват резистентност към препарата. Най-рано 2 часа след оросяване може да се проветри и почисти помещението. В спални помещения и кабинети, където не е възможно оросяването с инсектицид, се използват готови аерозолни препарати спрямо изискванията на фирмата производител. Задължително методите за дезинсекция се комбинират с дератизация, за да се спре притокът на преносители /мишки, плъхове/!

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.