• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
 • BG/EN
Изграждане на системи
 • Системи за самоконтрол – Необходими са за регистригането на обекти произвеждащи, търгуващи или съхраняващи хранителни продукти.
  1. Добри Търговски Практики – За обекти, които не произвеждат, а само търгуват с хранителни продукти.
  2. Добри Производствени Практики – Представляват сбор от принципи, правила, критерии, мерки и инструкции, прилагани при производството, съхранението и търговията на хранителни продукти използвани от човека.
 • Системи за регистрация и пререгистрация по Закона за Храните.
 • Мониторингови програми за дезинфекция – периодично вземане на смивки от повърхностите, като честотата на вземанията зависят от типа на обекта.
 • НАССР системи – Система за предотврятяване възникването на опасности. Буквално преведено означава ‘Анализ на опасностите и контрол на критичните точки’.
 • Програми за борба с вредителите.
 • Програма за ДДД мероприятия – включва различните видове обработки и превантивни мерки за справяне с вредителите.
ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.