• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Мравки

Сред насекомите, които се срещат в жилищата на хората са и мравките. Най-често срещана е червената /фараонова/ мравка. Тя е единственият космополит от известните над 6000 вида мравки. Оптималните условия за развитието на мравките са 27-33˚С, при влажност 80%. Градинска мравка: Живее в колонии, като всяка колония се гради от 3 до 6 години от около 2000-3000 мравки-работници и се оглавява обикновено от едно репродуктивно насекомо /царица/. Включва също така и яйца, ларви и какавиди. Колонията е разположена в гнездо най-често на открито – в дънери, оградни стълбове и др. строителни съоръжения от дърво. Понякога градинските мравки изграждат вторични, сателитни гнезда, които не се обитават от царицата. Градинската мравка се храни почти с всичко, което консумира и човекът. Напада захарни изделия, сиропи, мед, месни храни и др. Освен това тяхното движение от и към производствените и административни сгради, както и складовете за готова продукция или суровини е неприятно и нежелано. Фараонова мравка: Тя също живее на колонии, но по-многочислени - всяка включва десетки хиляди мравки - работници, един или няколко репродуктивни индивида /царици/, яйца, ларви и какавиди. Колонията обитава гнездо, което има сложна структура и се поддържа от работниците. Обикновено фараоновата мравка се среща в кухините на стените, под подовете или на открито. Тя е всеядна, но предпочита сладкарски изделия, сиропи, мед, желета и др. Освен, че уврежда готовата продукция тя може механично да пренесе бактерии, причиняващи болести по човека. Борба: Борбата срещу тези насекоми е трудна поради социалния им начин на живот и недостъпността на техните гнезда. За да се възпрепятства навлизането им е необходимо да се запълнят всички дупки, цепнатини и фуги, като се обръща особено внимание на складовете и магазините за хранителни продукти, и обектите за обществено хранене. Инсектицидните препарати действат контактно и убиват само отделни индивиди, и затова употребата им в мравуняците е далеч по-ефективна, отколкото в помещенията. Прахообразните инсектициди са най-ефективни за борба с мравките – полепналите по крачетата им частички се пренасят в мравуняка и заразяват и останалите. С елиминирането на царицата майка мравуняка се разпада. Възможна е употребата и на инсектицидна паста, като аналогично както при хлебарките се залага на трудно достъпни места, местата с висока концентрация и сервизните помещения.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.