• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Хлебарки

Най-често срещаното насекомо с медицинско значение. Хлебарките са разпространени по целия свят, изключително адаптивни и издържливи са. Разселват се активно /на собствен ход/ и пасивно /с доставки на продукция/. Характеризират се с нощна активност, всеядни са и са преносители на редица заболявания – над 40 патогени, вируси, дезинтерия, инфекциозен хепатит, коремен тиф. Имат непълен цикъл на развитие, като женската сняся по една оотека /кутийка/ на всеки 20-25 дни / при подходящи условия/, като във всяка оотека има средно 30-40 яйца. Оотеките се отлагат на скрито, влажно и топло място, в близост до храна. При високи температури времето се скъсява. В България се срещат няколко вида хлебарки – кафява /немска/, черна/ориенталска/, американска и кафяво ивичеста-мебелна хлебарка. Важно условие в борбата с хлебарките е да се поддържа добра хигиена – редовно сметоизвозване, правилно съхранение на храната и прибирането й на определените за това места, поставянето на механични бариери за навлизането им /запушване на дупки, пролуки/. Санитаро-техническото състояние на сградите също има отношение към числеността на популацията. Известни са няколко начина за борба с хлебарки: Техника на опръскване – Използва се инсектицид, който действа контактно на хлебарките – т.е. живите видове трябва да прелазят през напръсканата повърхност, затова е необходимо поне 24ч напръсканата повърхност да не се измива, и да не се обитават помещенията от хора и жовотни. Добре е след изтичане на карантинният период да последва старателно почистване на повърхностите за да се обезопасят. Препарата действа активно до момента на неговото отмиване, затова е необходима и повторна обработка, а ако се налага и трета. Поради ефекта само върху възрастните насекоми, а не и върху яйцата се налага вторична обработка за изтребване на новоизлюпените индивиди, извършва се до 20 дни след първата. За висока ефективност трябва да се опръскат всички помещения в апартамента, тъй като е възможно укриването им на неоросени места. Техника на намазване – Използва се гелообразен инсектициден препарат. Този тип обработка е изключително безопасна, високо ефективна и икономична. Препарата се шприцова със спринцовка на трудно достъпните места, места с висока концентрация , в бани, кухни и санитарни помещения. Не е необходимо да се изпразват шкафове, или скринове, нито да се почиства препарата. Има дълго остатъчно действие, хлебарките се хранят от него, а до 24 часа след консумация умират и заразяват останалите в гнездото. Гела е идеален за употреба в промишлени зони и предприятия, в търговски обекти от хранително-вкусовата промишленост, болници, детски заведения и други. За постигане на максимална ефективност в елиминирането на вредителите се препоръчва употребата на комбиниран метод – опръскване със залагане на гел. По-този начин чрез опръскването се унищожават активно движещите се възрастни насекоми, а срещу новоизлюпените действа гелът.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.