• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Нашите сертификати и Удостоверения

Дезинсекция и Дератизация" ЕООД притежава стандарт CEN Standard EN 16636:2019 - за изисквания и компетентности за предоставяне на Услуги по пест контрол.

Дезинсекция и Дератизация" ЕООД - актуален сертификат за членство в НАПК - БЪЛГАРИЯ.

Дезинсекция и Дератизация" ЕООД получи сертификат за обработка на открити и закрити детски площадки и пясъчници.

Дезинсекция и Дератизация" ЕООД има внедрена система ISO 45001:2018 стандарт за безопасни и здравословни условия на труд при работа, приложим за извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация / пест контрол

Дезинсекция и Дератизация" ЕООД има внедрена система ISO 14001:2015 - стандарт за управление на околната среда, приложим за извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация / пест контрол

Дезинсекция и Дератизация" ЕООД има внедрена система ISO 9001:2015 - стандарт по качество, приложим за извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация / пест контрол

Удостоверение за успешно завършено обучение по безопасност и здраве при работа.

Удостоверение за участие в учебен семинар "Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието".

Дезинсекция и Дератизация" ЕООД откри склад за препарати по ДДД.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.