• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Кърлежи

Успешният контрол върху кърлежовите популации изисква комбинация от профилактични и изтребителни методи, съобразени с климата, биологията и сезонната активност на видовете кърлежи за дадения регион. Условие за развитието им е наличието на влага и топлина, но не и много високи температури. Затова и първият пик в числеността им е рано напролет, през горещите летни месеци се крият в почвата, а през есента е вторият пик. Изтребителните мероприятлия задължително се извършват два пъти в годината – рано напролет и в ранна есен, като е много важно дезакаризацията да започне и да завърши навреме за да има добра ефективност. През останалите месеци от годината е препоръчително да се правят поддържащи обработки. Обработките се извършват с инсектицид с остатъчно действие, който действа контактно на кърлежите и затова е необходимо да се изчакат поне 24 часа след обработката на даден терен, преди да се допусне достъп на хора и животни,за да се подсигури се безопасността им. Кърлежите кръвосмучат активно във всички стадии от развитието си, затова е от особена важност да не се подценява проблема с числеността им. Задължително условие за ефективна борба да е да се извършва дератизационни мероприятия успоредно с дезакаризацията!

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.