• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Плъхове

Сив плъх /обикновен, канален плъх/ Тялото му достига 18-25см, а опашката е по-къса от тялото. Окраската е в тъмно сиво-кафявата гама, а коремчето е по-светло. Предпочита по-влажни ниски местообитания за живот /шахти, мазета/ – отличен плувец, катерач и притежава забележителна способност да копае дупки и ходове. Живее на колонии, и се размножават изключително бързо. Храни се преимуществено с продукти от органичен произход, има силно изразена неофобия. Силно агресивен е. Черен плъх /покривен, корабен плъх/ По-дребен и строен е от сивия, опашката е по-дълга от тялото. Космената покривка е с по-тъмен цвят от тази на сивия, със светло коремче. Ловък и бърз катерач, плувец и скачач е. Предпочита крайградските райони, и високите части на къщите. Храни се предимно с плодове, зърнени култури и ядки. И двата вида гризачи са гостоприемници за някои видове кърлежи, рикетсии и паразитни болести. Борба с плъховете: С оглед на близостта им до хората борбата срещу гризачите трябва да бъде много внимателна. Бива два вида - профилактична и изтребителна. Профилактичната дератизация е от първостепенно значение и включва създаване на механични бариери и пречки за навлизането и заселването на гризачи - лишаване от храна и убежище. Осъществява се чрез висока хигиена, незадържане на хранителни отпадъци, редовно сметоизвозване, запушване на дупки, отвори и др. Изтребителната дератизация се извършва посредством залагане на отровни хранителни примамки, под формата на таблети, родентицидни блокове, пелети, пудра и др. Много важно условие е да се определи точната концентрация на родентицида и да съдържа привлекателна хранителна примамка. Биологична борба: Използват се различни механични капани - живоловни и убиващи. Живоловните са по- често упоребявани, прилагат се на места с единични екземпляри. Убиващите се прилагат на места, където е забранена употребата на родентициди, и когато има опасност от предаване за заболяване. Биологичен метод е и използването на естествените врагове на гризачите - лисици, птици, таралежи,котки и др. Химичен метод - най-приложим. Използват се родентицидни препарати, като в зависимост от действието си се различават бързо и бавно-действащи родентициди. При бавно-действащите е необходим по-дълъг период на приложение, т.е. изисква се неколкократна консумация на отровата за достигане на леталната доза. Гризачите умират скрити в убежищата си. При бързо-действащите родентициди ефекта от отровата е внезапен , животните излизат извън убежищата си и умират на открито. Гризачите са социални животни и затова е важно смъртта да не настъпва непосредствено след изяждане на отровата или на видимо място, тъй като това е ясен знак за останалите да не се хранят от отровата. Бавно действащите родентициди се натрупват в организма и няма как да се направи пряка връзка на смъртта на индивида с храната, затова са по-приложими. Може да се извършва и опрашване със специален прахообразен родентицид, напудрят се пътеките и в дупките на гризачите. Препарата действа контактно и се полепя по козинката и лапичките.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.