• Понеделник - Петък от 9.00 до 18:00
  • BG/EN
Мишки

Домашна мишка От всички бозайници на Земята домашната мишка е най-широко разпространеният вид при всички климатични условия. Домашната мишка има силно развит инстинкт за дома и не се отдалечава на разстояние повече от 10м от него. Тялото достига около 8-10см дължина, а опашката е равна на тялото или е по-дълга. Сиво – кафява на цвят с по-светло коремче. Отличен катерач е. Живее на малки семейни групи. Излючително любопитна е, храни се с разнообразна храна, като предпочита новата пред вече познатата. Борба с мишките: С оглед на близостта им до хората борбата срещу гризачите трябва да бъде много внимателна. Бива два вида - профилактична и изтребителна. Профилактичната дератизация е от първостепенно значение и включва създаване на механични бариери и пречки за навлизането и заселването на гризачи - лишаване от храна и убежище. Осъществява се чрез висока хигиена, незадържане на хранителни отпадъци, редовно сметоизвозване, запушване на дупки, отвори и др. Изтребителната дератизация се извършва посредством залагане на отровни хранителни примамки, под формата на таблети, родентицидни блокове, пелети, пудра и др. Много важно условие е да се определи точната концентрация на родентицида и да съдържа привлекателна хранителна примамка за конкретния гризач. Биологична борба: Използват се различни механични капани - живоловни и убиващи. Живоловните са по- често упоребявани, прилагат се на места с единични екземпляри. Убиващите се прилагат на места, където е забранена употребата на родентициди, и когато има опасност от предаване за заболяване. Биологичен метод е и използването на естествените врагове на гризачите - лисици, птици, таралежи,котки и др. Химичен метод - най-приложим. Използват се родентицидни препарати, като в зависимост от действието си се различават бързо и бавно-действащи родентициди. При бавно-действащите е необходим по- дълъг период на приложение, т.е. изисква се неколкократна консумация на отровата за достигане на леталната доза. Гризачите умират скрити в убежищата си. При бързо-действащите родентициди ефекта от отровата е внезапен, животните излизат извън убежищата си и умират на открито. Гризачите са социални животни и затова е важно смъртта да не настъпва непосредствено след изяждане на отровата или на видимо място, тъй като това е ясен знак за останалите да не се хранят от отровата. Бавно действащите родентициди се натрупват в организма и няма как да се направи пряка връзка на смъртта на индивида с храната, затова са по-приложими. Може да се извършва и опрашване със специален прахообразен родентицид, напудрят се пътеките и в дупките на гризачите. Препаратът действа контактно и се полепя по козинката и лапичките.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОС, СВЪРЗАНИ С ВРЕДИТЕЛИ? СВЪРЖЕТЕ С НАС НЕЗАБАВНО.